Omgaan met racisme

Thomas helpt je zoeken naar een persoonlijke en effectieve manier om met racisme om te gaan.

Foto omgaan met racisme

In dagelijkse contacten met buren, familieleden, vrienden en collega’s ben je soms getuige of slachtoffer van racistische uitspraken. Daar gepast op reageren is niet gemakkelijk.

In deze cursus krijg je via oefeningen, rollenspel en opdrachten inzicht in de achtergronden van racistisch gedrag. Wat schuilt erachter?

Praktische info

  • Taalniveau: 4 taaliconen. Deze cursus is toegankelijk voor wie goed Nederlands spreekt en begrijpt.
  • Thema: Diversiteit
  • Werkvorm: workshop
  • Begeleider: Thomas Peeters + eventueel ervaringsdeskundige
  • Aantal sessies: 2 sessies van 2,5u
  • Aantal deelnemers: minimum 12, maximum 16
  • Prijs:
    • Uitkoop: € 405 per begeleider + kilometervergoeding + €0,5 materiaalkost per deelnemer

Samenvatting

Download hier de fiche met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Vragen? Interesse?

Contacteer onze medewerkers

Wil je deze activiteit programmeren? Contacteer Inge, zij helpt je verder.
Heb je vragen over de inhoud van de activiteit? Contacteer de vormingswerker.

Inge Schops

onthaal en administratie Meer info

Kathleen Haesen

vormingswerker Meer info