Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag blikken we terug op 2023.

We zijn dankbaar, voor al die keren dat Avansa mooie mensen mocht ontmoeten, fijne samenwerkingen kon starten, steentjes kon verleggen om in Limburg samen naar beter te gaan. Maar ook verontwaardigd, dat steeds dezelfde mensen nog altijd uit te boot vallen. Dat solidariteit niet evident is. Dat we roepen en toeteren in plaats van constructief in dialoog te gaan. En dat zij die de meeste privileges hebben in de wereld hun macht niet inzetten voor het klimaat of de democratie. En soms wat machteloos, dat Avansa wel een steentje kan werpen, maar de rivier niet kan verleggen.

En toch. Als we terugblikken op 2023, blijven we hoopvol. Dat duizenden Limburgers zich willen inzetten als vrijwilliger. Nieuwe mensen willen leren kennen. Dingen willen bijleren. De schoonheid van kunst en cultuur belangrijk vinden. Mee willen vechten tegen armoede. Meer willen delen en herstellen. Dat geeft ons energie om samen naar beter te blijven gaan.

Kajetan sumila bxaq Ue VIGHU unsplash

Lees het jaarverslag 2023

Bekijk het jaarverslag van Avansa Limburg op issuu.