Thieu Plessers

Thieu is pastoor-deken in Beringen. Zijn motto: 'Mooi kan 't leven zijn als respect de grondslag is en God geëerd wordt'.