Sonja Rousselle

Sonja Rousselle is medewerker van het LEF. LEF staat voor Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum. Zij zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving, die allemaal een weg hebben afgelegd in de geestelijke gezondheidszorg en weten wat het is om psychisch kwetsbaar te zijn. Ze hebben een herstelproces doorlopen en leerden vanuit hun kracht omgaan met verschillende hindernissen.