September 2021 - augustus 2024

Waar schuilt eenzaamheid?

Eenzaamheid is een gevoel en daarom ervaart iedereen het anders. Er zijn zoveel situaties en levensfasen waarin we mensen in ons leven missen. Of een bepaalde band moeten missen. Het woord eenzaamheid past niet bij die diversiteit aan ervaringen. En mensen die zich niet goed omringd voelen herkennen zich ook niet in het typische beeld van een persoon met wandelstok, alleen op een bankje. We willen dus een grotere woordenschat en beeldbank voor deze gevoelens. En dat verzinnen we als vormingswerkers niet zelf. We geven doorsnee mensen een platform om hun verhaal te vertellen.

In een workshop creatief schrijven brengt Laura Massoels (journaliste en auteur van het boek ‘Alles komt goed’) verhalen van eenzaamheid naar boven. Ze helpt de deelnemers zoeken naar nieuwe woorden of begrippen die hun gevoelens het best benoemen. Hans Put (fotograaf, reporter en auteur van het boek ‘Straffe verhalen uit de cité’) leert de groep dan weer pakkende beelden maken bij de verhalen over eenzaamheid.

Dit project werd in het najaar van 2022 uitgevoerd in Sint-Truiden met de steun van de stad en museum DE MINDERE. De beelden en woorden kregen tussen december 2022 en maart 2023 een plek in het museum.

In het voorjaar 2023 volgden studenten bachelor SCW van de UCLL de workshops. Maak hieronder kennis met de nieuwe (beeld)taal waarmee zij dit onderwerp meer herkenbaard en bespreekbaar maken.

Wil je ook een ‘Waar schuilt eenzaamheid’ voor jouw organisatie of gemeente?


Neem dan contact op met Karolien Nouwen.

Ons team: Waar schuilt eenzaamheid?

Werken mee aan dit project...

Karolien Nouwen

vormingswerker Meer info

Laura Massoels

Meer info

Hans Put

Meer info