September 2022 - augustus 2025

Ontmoetingen voor levensbeschouwingen

Onze samenleving is divers. Superdivers zelfs. Verschillende mensen en gemeenschappen van andere etnisch-culturele origine leven naast en met elkaar. Dat maakt onze samenleving boeiend.

levensbeschouwingen

Toch is er veel onbegrip ten opzichte van ‘de andere’. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom zetten we in op ontmoeting. Want enkel door ontmoeting leren we ‘de andere’ kennen. Zo merk je dat iemand van een andere cultuur en/of gemeenschap niet zo ‘anders’ is.

Diversiteit uit zich ook op het vlak van levensbeschouwingen. Culturele gemeenschappen kenmerken zich vaak met een eigen levensbeschouwing en een eigen spiritualiteit. Katholieken, moslims, vrijzinnigen, protestanten, soefi’s, sikhs, boeddhisten, ahmadiyya … Limburg is rijk aan levensbeschouwingen.

Via interlevensbeschouwelijke dialoog leren we elkaar kennen en krijgen we begrip voor elkaar. Dan zal je merken dat mensen en gemeenschappen met verschillende levensbeschouwingen best wel goed met elkaar kunnen samenleven.

Levensbeschouwingen staan immers niet haaks op elkaar. Avansa Limburg stimuleert de dialoog door volgende ontmoetingen voor levensbeschouwingen.

Meer info

Contacteer Sam

Wil je graag met Avansa samenwerken om een ontmoeting tussen levensbeschouwingen te organiseren? Of wil je meer weten over dit thema?

Sam helpt je graag verder.

Sam Stefani

vormingswerker Meer info

In samenwerking met