Mieke Van de Velde

Mieke is actief in het Plantenasiel van PimperNieuw. PimperNieuw vzw biedt werk, activiteiten of een gezellig samenzijn aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, zich er niet thuis voelen, herstellende zijn van een ziekte, gepensioneerd zijn of gewoon creatief bezig willen zijn. Het is een gezellige ontmoetingsplaats waar kennis en kunde wordt doorgegeven, aangeleerd of uitgevonden.