Medewerker Autodelen.net

Autodelen.net vzw wil autodelen en gedeelde mobiliteit sterk maken in Vlaanderen en bij uitbreiding over heel België. Autodelen.net zet hiervoor in op vier pijlers:

  • Netwerk
  • Sensibiliseren, informeren en activeren
  • Beleidsbeïnvloeding, expertise en onderzoek
  • Innovatie en experiment