Marc Colpaert

Marc Colpaert (1945) is cultuurfilosoof en specialiseerde zich als journalist in ZO-Azië. De Aziatische culturen brachten hem in contact met hun grote levensbeschouwingen en filosofieën. Ook in de islam verdiepte hij zich. Marc is auteur van 'Tot waar de beide zeeën samenkomen', een boek waarin hij handvaten aanreikt voor een interculturele dialoog. Hij werkt momenteel aan een vertaling van de verzen van Rumi.

Lees ook