Jeroen Reyniers

Jeroen Reyniers is freelance kunsthistoricus en daarnaast als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). In zijn vrije tijd onderzoekt, presenteert en publiceert studies over religieus erfgoed, relieken en reliekschrijnen.

Lees ook