Carl Geubbelmans

Carl is moreel consulent bij het Huis van de Mens Lommel en Leopoldsburg. Daarnaast is hij een geëngageerde burger met ervaring in de wijk- en jeugdhuiswerking, basiseducatie, tewerkstelling en sociaal werk in de gevangenis. Ook op vlak van ecologie, duurzaamheid, natuur, milieu en dierenrechten, als gewezen voorzitter van de lokale jeugdraad en de milieuraad en momenteel als filosoof in een ethische commissie voor dierproeven en als bestuurslid in een vzw met sociale doelen is hij actief.