Maryam Jamshid over diversiteit

De Hasseltse Maryam Jamshid werkt als coördinator van Groep Intro Limburg. In haar vrije tijd is ze al vier jaar voorzitter van de Limburgse Integratieraad.

Maryam jamshid

Maryam kwam op haar tiende van Afghanistan naar België met haar familie. Zowel professioneel als persoonlijk is ze dus dagelijks bezig met diversiteit, een thema dat haar nauw aan het hart ligt.

Geen filter meer op haatspraak

“Ik hoor vaak van mensen van allochtone origine dat Belgen racisten zijn. Ze zeggen dit uit gemak, of uit onwetendheid. Maar het is een gemakkelijke oplossing om de eigen verantwoordelijkheden te negeren. Dat neemt niet weg dat er problemen zijn. Diepgewortelde problemen, die zeer moeilijk weg te krijgen zijn. De politiek heeft een verpletterende verantwoordelijkheid. Tegenwoordig maken politici gretig gebruik van sociale media. Onder het mom van vrije meningsuiting provoceren ze, enkel en alleen om politiek te scoren. Daardoor neemt ook de gewone man op straat geen blad meer voor de mond en is er geen filter meer. Het is elke keer weer pijnlijk om haatdragende reacties te lezen. Mensen hebben geen enkel benul van de impact van hun uitspraken.”

Leren omgaan met superdiversiteit

“We moeten erkennen dat onze samenleving superdivers is. Er is een sterke toename van het aantal mensen met een migratieachtergrond. Maar superdiversiteit gaat om meer dan aantallen. Het verschil met de migratie uit de 20e eeuw, is dat de migratie vandaag anders is, en de impact ervan op onze samenleving veel groter is. Onderzoeker en schrijver Dirk Geldof wijst er terecht op dat superdiversiteit niet zomaar een woord is, maar een gegeven waar we mee moeten leren omgaan. Dat is een grote uitdaging.”

“Limburg heeft een lange migratiegeschiedenis. Dat maakt onze provincie ongelooflijk mooi en kleurrijk. Limburg is de enige provincie met een Integratieraad, officieel erkend als adviesorgaan. De Limburgse Integratieraad neemt het op voor alle mensen met een migratieachtergrond: nieuwkomers, oudkomers, asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. We komen op voor hun noden, belangen en rechten. En we bouwen bruggen tussen deze mensen en de overheid. We proberen bij te dragen aan positieve beeldvorming en een samenwerking tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Limburgers.”


Mensen hebben geen enkel benul van de impact van hun uitspraken.
Maryam Jamshid

Lichtpuntjes

“Als voorzitter van de Integratieraad ben ik trots dat we in Limburg op provinciaal niveau samenwerken met een vijftigtal organisaties die zich inzetten voor diversiteit. We moeten diversiteit meer en meer bespreekbaar maken. Problemen durven benoemen met kritische blik is heel belangrijk. Maar we mogen zeker niet vergeten om goede praktijken en succesverhalen onder de aandacht te brengen. Succesverhalen zijn nodig om lichtpuntjes te zien in dit delicaat, maar broodnodig debat. Ook brugfiguren inzetten is volgens mij een oplossing voor dit probleem.”

Tips om te lezen, kijken of luisteren

In ‘De Wonderjaren’ doen Dieter Coppens en Siska Schoeters een experiment bij kleuters, een poppentest. De test dateert uit de jaren ’40 en het gaat over welk onderscheid de kleuters maken tussen een bruine en een blanke pop. Je vindt het filmpje onder het artikel. Het toont dat we nog veel werk voor de boeg hebben. Een leestip is het boek ‘Superdiversiteit’ van Dirk Geldof. En als laatste aanrader, een Youtube-filmpje dat ogen kan openen. Kijk maar eens naar ‘All that we share’, onder het artikel.

Datum bericht wo 6 oktober '21