De eerste van 100 Limburgse tradities is eindelijk binnen!

Met het project BELEVING brengen we 100 levende gebruiken en tradities in Limburg in kaart en beeld. Het gaat over gewoonten en praktijken uit het leven van alledag, van jonge en oude Limburgers, van hier en van ginds, in dorpen en steden. We verzamelen, beschrijven en/of filmen deze tradities en gebruiken en brengen ze in de belangstelling.

IMG 9443 copy

Op vrijdagavond 11 februari 2022 trokken Luk Indesteege en Pieter Neirinckx naar de kegelbaan van het ‘Kegelgulke’ in Kiewit om de traditionele kegelsport te documenteren. Ze observeerden het maandelijkse wedstrijdverloop, namen interviews af van de aanwezigen en legden alles ook vast op foto. Dat ze zelf ook eens een poging mochten wagen om zo veel mogelijk kegels om te gooien was ook een leuke ervaring.

Het bezoek kadert in het project BELEVING (een afkorting voor BEelden van LEVende Volkscultuur in Nieuwe Gedaanten), dat de ambitie heeft om in de loop van de komende drie jaar maar liefst 100 actuele tradities, rituelen en gebruiken in Limburg in beeld en kaart te brengen.

“We denken daarbij bijvoorbeeld aan ossenfeesten voor 30-jarige ongehuwden, een periodieke ommegang, volkse remedies voor het bestrijden van allerlei ziekten en kwaaltjes, lokale dialecten, de mei steken op een nieuw gebouw, maar dus ook bijvoorbeeld een traditionele volkssport als het kegelen”, licht Luk Indesteege toe. Hij is voorzitter van het Limburgs Volkskundig Genootschap, dat de initiatiefnemer is voor het project. Het project kwam tot stand door de medewerking van een tiental Limburgse organisaties en wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

IMG 9583 copy

Luk is, samen met de projectpartners en Pieter Neirinckx, die aangesteld werd als projectcoördinator, al ruim een half jaar bezig met de voorbereidingen van het project. “Het is immers niet de bedoeling of zelfs onmogelijk dat Luk en ik die 100 cases zelf zullen documenteren,”, zegt Pieter, “en daarom willen we beroep doen op vrijwillige reporters die één of meerdere tradities en gebruiken willen bezoeken en er verslag van maken.”

Luk: “Omdat we die vrijwilligers niet onvoorbereid het veld in willen en kunnen sturen, bieden we hen heel wat ondersteuning in de vorm van een opleiding over interviewtechnieken, een cursus (smartphone)fotografie, een richtvragenlijst, een vrijwilligers- en onkostenvergoeding, enzovoort. We zijn dus absoluut niet op zoek naar doorgewinterde reporters of fotografen! Hoewel die ook welkom zijn natuurlijk.”

“Al het materiaal is er en de cursussen hebben vorm gekregen. Na een noodgedwongen coronapauze was het hoog tijd om een eerste testinterview te doen. En daarmee is de eerste van 100 tradities eindelijk binnen!”, haalt Pieter opgelucht adem. “We hebben gemerkt dat onze voorbereidingen hun vruchten afgeworpen hebben, en dus nu is de volgende stap het zoeken naar vrijwilligers die het zien zitten om zelf op pad te gaan en bekende en minder bekende tradities te documenteren”, concludeert Luk.

Ben jij geïnteresseerd om je steentje aan dit project bij te dragen? Schrijf je dan zeker in voor de infoavond op 10 maart en de opleidingsavond op 28 maart. Kun je er helaas niet bij zijn op deze data? Geef ons even een seintje en dan vinden we daar wel een oplossing voor.

Het eindresultaat van het bezoek aan de kegelbaan en meer informatie over het project BELEVING vind je op de projectpagina. We zoeken niet enkel vrijwilligers om tradities te documenteren, maar blijven ook op zoek naar tradities zelf. Ken jij er zo? Of ben je er misschien zelfs bij betrokken en wil je het meer onder de aandacht brengen? Laat het Luk en Pieter zeker weten! Je kan hun contactgegevens hier vinden.

Datum bericht do 24 februari '22