Tim De Troyer

professor aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de VUB. Tim De Troyer is expert o.a. op het vlak van windmetingen en heeft meegewerkt aan haalbaarheidsstudies en beleidskaders voor windenergie o.a. in Brussel en West-Vlaanderen.