Soumaya Majdoub

Soumaya Majdoub is onderzoeker aan de VUB en de Universitat de Barcelona School of Economics. Haar onderzoek ligt op het kruispunt van demografie, sociale geografie, politieke economie en ecologie. De focus ligt op de relatie tussen bevolkingsgroei en -druk, economische ontwikkeling en internationale migratie enerzijds en het politieke en publieke discours over migratie anderzijds. Tevens is zij de oprichter van Women In Urbanism. Zij is de auteur van het essay 'Consumeren als konijnen' waarin zij het dominante narratief over overbevolking corrigeert. Met haar 'ecofeministische' benadering wijst ze de bestaande machtsverhoudingen en onze bijhorende overconsumptie en -productie aan als kernprobleem van onze tijd.