Öznur Bozkurt

Öznur is een creatieve spring-in't-veld. Als intercultureel bemiddelaar werkt ze graag voor en mét mensen.