Jo Dirix

Educatief medewerker bij Motief vzw, zie www.motief.org