Jean Aerts

vrijwilliger bij de Alzheimer Liga Vlaanderen en initiatiefnemer voor tal van acties ter ondersteuning van mensen met jongdementie