Jac De bruyn

Jac is een geëngageerd burger op tal van vlakken. Hij gelooft in de verbindende kracht van interlevensbeschouwelijke dialoog.