Ieders Stem Telt Limburg

De democratie is van ons allemaal. Om haar goed te doen werken, hebben we iedereen nodig. Verkiezingen zijn een cruciaal onderdeel van onze democratie. Ze geven burgers de kans om invloed uit te oefenen op wat er gebeurt in de gemeenteraad, en daarmee op de toekomst van hun stad op gemeente. Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen. Want dat versterkt onze democratie, en het draagvlak van verkozen politici.

De opkomstplicht was daarbij erg behulpzaam. Want iedereen was verplicht om te gaan stemmen. Maar vanaf 2024 is de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen, voor de gemeente- en provincieraad, afgeschaft. Onderzoek wijst uit dat als mensen niet meer verplicht moeten gaan stemmen, er minder mensen gaan stemmen. En dat het vooral mensen in een kwetsbare positie zijn, die niet deelnemen aan de verkiezingen. Bijvoorbeeld mensen die het financieel moeilijk hebben, en jongeren die nog niet de gewoonte hebben om te gaan stemmen, dreigen thuis te blijven.

Ieders stem telt afbeelding spreek stem

Wat is Ieders Stem Telt?

Ieders Stem Telt wil mensen weer over politiek laten praten. Niet over de intriges en de strategische spelletjes, maar over oplossingen van problemen waar mensen dagelijks mee kampen. We organiseren gesprekken over en met politiek, geven cursussen en workshops, en maken educatief materiaal dat je kan gebruiken om over politiek en democratie te praten en te leren.

Meer informatie lees je op de website iedersstemtelt.be.

Ieders Stem Telt, ook in Limburg

Avansa is in Limburg samen met SAAMO, Welzijnsschakels en Beweging.net de drijvende kracht achter Ieders Stem Telt.

We doen in 2024 in onze provincie drie dingen:

 1. Ieder Stem Telt-cafés
 2. Vormingsaanbod voor doelgroepen
 3. Statement sterk lokaal sociaal beleid

Ieders Stem Telt Cafés

Tijdens vier Ieders Stem Telt-cafés, op vier plekken in Limburg, spreken we met mensen uit de buurt over: waar lig jij wakker van? Waar zouden politici in jouw gemeente mee bezig moeten zijn? Wat zijn belangrijke werkpunten voor de volgende ploeg van burgemeester en schepenen? Buurtbewoners praten met en luisteren naar elkaar, en we nodigen ook lokale politici en kandidaten die op een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan uit. Zo leren zij waar bewoners mee zitten, en wat hun noden zijn.

De Ieders Stem Telt Cafés gaan door op:

 • donderdag 29 februari in Houthalen-Helchteren
 • datum nog te plannen in mei in Pelt
 • maandag 17 juni in Maasmechelen
 • dinsdag 1 oktober in Genk

Vormingsaanbod voor doelgroepen

We ontwikkelden twee vormingen om met doelgroepen in gesprek te gaan over verkiezingen, het belang van stemmen, en goed geïnformeerd je stemkeuze maken. Deze vormingen zijn op maat van mensen met een lager taalniveau én beperkte kennis van politiek, maar kan je ook gebruiken voor een breed publiek.

Nieuwegem
Een educatief spel over de gemeenteraad en verkiezingen

 • Wat? Leer al spelend meer over het bestuur van gemeenten en de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad neemt beslissingen waar de inwoners van de gemeente wel bij varen. Ze zorgen dat het goed leven is in de gemeente. In het spel zijn de deelnemers gemeentebestuurders van Nieuwegem en bouwen ze de stad uit met voorzieningen. Hoe zal de plattegrond van Nieuwegem er voor jouw groep uitzien? In het spel ontdekken de deelnemers de opdrachten (bevoegdheden) van een gemeente. De werking van gemeentepolitiek en bestuursprocessen. En het belang van gemeentebestuur én gemeenteraadverkiezingen voor inwoners.
 • Duur? 3 uur.
 • Groep? Minimum 6 tot maximum 16 personen.
 • Begeleiding en kost?
  • Door Avansa: 150 euro plus vervoersonkosten.
  • Zelf begeleiden: gratis, op voorwaarde dat je deelneemt aan een van de train-the-trainers.
 • Waar en wanneer?
  • Een spel laten begeleiden door Avansa bij jouw organisatie of voor jouw groep kan op aanvraag.
  • De train-the-trainers gaan door op:
   • 11 maart om 10u bij Ligo Limburg LiMiNo in Heusden-Zolder (adres: Mispad 15)
   • 18 maart om 10u Bij Ligo Limburg-Zuid in Tongeren (adres: Overhaamlaan 11)
   • 19 maart om 13u in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt tijdens Social Work Day (adres: Koningin Astridlaan 50)
   • 20 maart om 10u bij Ligo LiMiNo in Pelt (adres: Hoekstraat 70)
 • Inschrijven en info? Mail naar karolien.nouwen@avansa-limburg.be, of bel Karolien op 011 560 107.

Aan wie geef ik mijn stem?
Stellingenspel

 • Wat? Hoe moet vrije tijd of zorg en welzijn in jouw gemeente georganiseerd worden? In dit stellingenspel beantwoorden deelnemers stellingen over deze thema’s en gaan er met elkaar over in gesprek. Ook komen ze te weten welk beleid de partijen uit hun gemeente voeren over deze thema’s.
 • Duur? 2 uur.
 • Groep? Maximum 16 personen.
 • Begeleiding en kost? Deze vorming begeleid je zelf aan de hand van een gratis draaiboek. Je kiest de stellingen die je aan je deelnemers wil voorleggen. Deze stellingen leg je voor aan elke politieke partij uit de gemeente.
 • Inschrijven en info? Mail naar hugo.keunen@avansa-limburg.be, of bel Hugo op 011 560 119.

Sterk lokaal sociaal beleid: de beste investering met het grootste rendement

Samen met 50 Limburgse sociale organisaties schreven we een statement over sterk lokaal sociaal beleid. Na de verkiezingen komen er nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen aan zet om te beslissen over waar de gemeente op investeert. Wij zijn er van overtuigd dat investeren in een sterk lokaal sociaal beleid een goede keuze is, waar alle bewoners van een gemeente wel bij varen!

Want wie investeert in een sterk lokaal sociaal beleid, maakt hulp- en dienstverlening toegankelijk voor alle inwoners. Zo draagt een sterk lokaal sociaal beleid bij aan armoedebestrijding, wat ten goede komt aan iedereen. We stellen acht acties voor: stuk voor stuk investeringen die een groot maatschappelijk rendement opleveren. Die overhandigen we aan kandidaten die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, en aan lokale partijvoorzitters.

Benieuwd naar de acht voorstellen? Hieronder lees je de volledige tekst.

STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID
De beste investering met het grootste rendement

Binnenkort bent u misschien aan zet om een nieuw meerjarenplan te schrijven voor uw lokaal bestuur. De perfecte kans om te investeren in een sterk lokaal sociaal beleid. Want een sociaal beleid dat is afgestemd op de behoeften van alle inwoners, ook de meest kwetsbaren, betaalt zichzelf terug.

Wie investeert in een sterk lokaal sociaal beleid, maakt hulp- en dienstverlening toegankelijk voor alle inwoners, met als resultaat minder onderbescherming en discriminatie. Zo draagt een sterk lokaal sociaal beleid bij aan armoedebestrijding, wat ten goede komt aan iedereen, en doorbreken we samen het ‘individuele schuldmodel’ van mensen in armoede.

We stellen acht acties voor: stuk voor stuk investeringen die een groot maatschappelijk rendement opleveren.

1. MEER BUURTGERICHTE FOCUS

Lokale besturen die werken op buurtniveau staan korter bij de inwoner. Burgers en professionals kennen elkaar en voelen zich meer betrokken. Hulp- en dienstverlening is toegankelijk voor iedereen.

2. RUIMER SOCIAAL EN BETAALBAAR HUURAANBOD

Gemeenten met voldoende betaalbare woningen zijn leefbaar voor alle inwoners. De koopkracht van de mensen stijgt, wat een stimulans is voor de lokale economie.

3. STERK UITGEBOUWD KINDEROPVANGNET

Goed uitgebouwde kinderopvang helpt mensen aan het werk en trekt nieuwe ouders aan.

4. GERICHTE ACTIES TEGEN ONDERBESCHERMING

Gemeenten waar alle inwoners hun bestaande sociale rechten zo goed mogelijk kunnen benutten, voorkomen kansarmoede en zetten in op kansrijk opgroeien.

5. OPVANG VOOR ALLE KWETSBARE MENSEN

Een warme thuis of plek (bv. een buurthuis) voor wie het moeilijk heeft, geeft mensen het gevoel er ook bij te horen.

6. TOEGANKELIJKE SCHOLEN

Lage kosten en bereikbare scholen vergroten de leerkansen van alle kinderen en dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs.

7. LAAGDREMPELIGE CULTUUR- EN VRIJETIJDSPARTICIPATIE

Vrije tijd is een recht voor iedereen, maar is niet altijd toegankelijk. Kunnen deelnemen aan cultuur en vrije tijd verbindt mensen en verhoogt hun welbevinden.

8. GELIJKE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

Opgroeien in moeilijke omstandigheden heeft een impact op je gezondheid. Die ongelijkheid kan je verminderen vanuit allerlei levensdomeinen.

De beste partner voor een sterk lokaal beleid is een sterk sociaal middenveld. Goed nieuws: er zijn veel sociaal-culturele, zorg- en welzijnsorganisaties actief binnen uw gemeente, elk met veel expertise over doelgroepen en sociale thema’s. Als (toekomstige) regisseur van het lokaal sociaal beleid bent u in de ideale positie om hen te leren kennen en als belangrijke partner te omarmen.

Wij, alle onderstaande organisaties, steken graag de hand uit om met u werk te maken van de acht acties. Zo investeren we samen in een sterk lokaal sociaal beleid in uw gemeente.

Handjes

Meer weten over Ieders Stem Telt Limburg?

Like en volg onze Facebookpagina. Of volg ons op instagram.

Meer weten?

Wil je meer weten over Ieders Stem Telt in Limburg? Wil je meedoen? Contacteer Seppe.

Seppe Vanhex, projectcoördinator
SAAMO Limburg
seppe.vanhex@saamolimburg.be

0499 92 50 95