Eline Jammaers

Eline Jammaers is Professor Human Resource Management en Onderzoeksmethoden aan de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van Universiteit Hasselt waar ze zich toespitst op de studie van diversiteit en inclusie in organisaties. In haar werk probeert ze onder andere te begrijpen hoe mensen met een gestigmatiseerde identiteit een professionele "ik" vormen op het werk. Op die manier bekritiseert ze organisatie praktijken die het moeilijk maken voor mensen in historisch ondergeschikte posities om evenwaardig bij te dragen aan het bedrijfseconomische gebeuren.