Vaarwel Vormingplus, welkom Avansa!

Samen naar beter: een nieuwe naam, geen nieuwe koers

Exact een week geleden namen 13 Vormingplussen afscheid van hun naam. Dus ook wij, in Limburg. Vaarwel Vormingplus, welkom Avansa! Onze directeur vertelt over de nieuwe naam: hoe die er kwam, wat 'Avansa' betekent, en waarom je je geen zorgen moet maken... Je gaat ons nog steeds herkennen.

Avansa venster

De weg naar een nieuwe naam

"Avansa Limburg"... Ook voor ons is het even wennen! Een dik jaar geleden, eind 2019, viel de beslissing. Een nieuwe naam, we gaan ervoor.

We, dat waren de 13 Vormingplus-centra. Elk van ons werkt in een andere regio van Vlaanderen, van de Westhoek tot Limburg. Iedere regio heeft andere kenmerken. Want je kan een uitgestrekt, eerder landelijk gebied als West-Vlaanderen of Limburg niet vergelijken met grootsteden als Antwerpen en Brussel. En dus maakte elk Vormingplus-centrum andere keuzes. Wat we deden, en nog steeds doen, liep uiteen: van projecten rond burgerparticipatie, over activiteiten op maat van kwetsbare doelgroepen, tot een open vormingsaanbod over verschillende thema's. Maar over één ding waren we het alle 13 eens: die naam, Vormingplus, paste niet meer helemaal bij wie we zijn.

Hoe komt dat? Ik neem je even mee in onze ontstaansgeschiedenis. De Vormingplus-centra begonnen ooit als 'Vlaamse Volkshogescholen'. In die beginjaren was onze belangrijkste opdracht: een laagdrempelig opleidingsaanbod organiseren, waar volwassen in hun vrije tijd iets kunnen bijleren. 'Niet-formele educatie', zoals dat officieel heet. In de loop der jaren verschoof die opdracht. Het jaar 2017 was een keerpunt: toen ging ons nieuw decreet in werking. Sindsdien is de opdracht van het 'sociaal-cultureel volwassenenwerk', waar Vormingplus bij hoorde, veel breder dan niet-formele educatie organiseren. Onze missie is nu: werken aan een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij. Hoe doen we dat? Dat kan op verschillende manieren. Nog altijd via een open vormingsaanbod, waar je in je vrije tijd wat kan leren. Maar niet meer alleen dat: we gebruiken vandaag heel wat andere middelen om ons doel te bereiken. Bijvoorbeeld culturele projecten, debatten, uitstappen, buddywerkingen, leesgroepen, ... De lijst is lang en en blijft zich uitbreiden. We blijven vernieuwen en zoeken naar creatieve invalshoeken.

Avansa logo in gekleurde blokken

Avansa, dat zijn wij

Dertien pluralistische, sociaal-culturele organisaties actief in evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven we naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.

Avansa?

De naam Vormingplus legde de nadruk op vorming, het educatieve aspect van onze werking. Een groot deel van wat we vandaag doen, past niet meer onder die vlag. Want kan je een project waarbij we wandelbuddy's aan elkaar koppelen nog vorming noemen?

Bovendien roept het woord 'vorming' bij sommige mensen een 'schools' beeld op. En dat klopt niet met hoe we werken. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe naam, die beter past bij waar we vandaag voor staan. Die naam moest zo goed mogelijk de 13 regio's vertegenwoordigen, met al hun uiteenlopende werkingen. Geen gemakkelijke opdracht!

Avansa is daarom geen 'beschrijvende' naam, zoals Vormingplus dat wel was. Het woord vertelt niet letterlijk wat we doen. Maar ik vind dat het goed uitdrukt waar we voor staan. Avansa, dat doet denken aan avanceren: vooruitgaan, streven naar verbetering. We streven niet naar 'meer', maar wel naar anders. We wachten niet af tot verbetering ons overkomt, maar nemen zelf initiatief om maatschappelijke uitdadingen zoals armoede, diversiteit en duurzaamheid aan te pakken.

Avansa staat ook voor samen. Door te leren, of samen met anderen iets te ervaren, word je niet alleen als individu beter, maar help je de samenleving vooruit.

En Avansa klinkt inclusief. Het is, hoop ik, een naam waar mensen zich bij thuis zullen voelen. Want we zijn er voor iedereen. Alle Limburgers zijn welkom bij Avansa.

Logo licht oranje op wit

Samen naar beter in Limburg

Bij onze nieuwe naam hoort ook een nieuwe slogan: "Samen naar beter".
Ik vind dat die drie woorden goed vertellen wie we zijn en wat we willen doen:

  • Samen: wat we samen met jullie, deelnemers, partners, vrijwilligers, ... doen, is sterker. We laten mensen samen leren, van en met elkaar.
  • naar: we bewegen ergens naartoe. We pakken uitdagingen aan in Limburg, en zetten mensen aan tot verandering.
  • beter: niet ‘meer’, maar ‘beter’. We maken mensen sterker, want sterke mensen maken de samenleving beter.

Een nieuwe naam en slogan, maar geen nieuwe koers. Samen naar beter in Limburg? Dat is wat we al die tijd al deden. We blijven ons inzetten voor inclusie, tegen armoede en uitsluiting. Voor een duurzame samenleving. Voor cultuur. Voor diversiteit. Voor sterke, veerkrachtige mensen en tegen de druk van perfectie en geluk. Voor vrijwilligerswerk. Voor verbinding, tegen eenzaamheid.

Je vindt bij Avansa Limburg dezelfde gezichten, thema’s, projecten en activiteiten terug die je al kende van Vormingplus.

Samengevat, we blijven de hand uitsteken om samen naar beter te gaan in Limburg. We hopen je zo gauw dat kan weer 'live' terug te zien, om dat waar te maken. Intussen doen we ons best om online, of op andere, creatieve manieren, mensen samen te brengen. Neem zeker een kijkje op onze projectenpagina en in ons activiteitenaanbod. Je bent van harte welkom om mee te doen.

Tot binnenkort!

Greet Poelmans
Directeur Avansa Limburg

Datum bericht do 18 februari '21