Daar is de lente

Samen veerkrachtig

In je leven komt er zo nu en dan iets op je pad dat je even doet wankelen, iets dat je uit evenwicht brengt of je zelfs werkelijk op de proef stelt. Op zulke momenten kan je meestal de nodige veerkracht in jezelf aanspreken om er weer bovenop te geraken.

Samen veerkrachtig

Amper drie jaar na de kernramp in Tsjernobyl groeiden er alweer bomen en planten op die desolate plek. 33 jaar later, nu er nog altijd geen mensen wonen, blijkt Tsjernobyl volledig overwoekerd door de natuur, dankzij de unieke veerkracht die planten bezitten.

Ook volkeren getuigen van veerkracht. Mensen die – met risico voor eigen leven – op straat komen tegen hun onderdrukkers, die ijveren voor persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, eerlijke verkiezingen, volkeren die de onderdrukking van zich afwerpen en zich rechtop richten… het spreekt van zin voor rechtvaardigheid, van zelfrespect, het spreekt van veerkracht.

In zijn boek Veerkracht, Een sterke basis voor innerlijke rust, kracht en geluk van neuropsycholoog Rick Hanson zegt de auteur dat veerkracht je helpt beter om te gaan met tegenslagen, dat het je basisgeluksgevoel verhoogt. Veerkracht, zegt Hanson, stelt je in staat om oude wonden te genezen, stress en problemen beter aan te kunnen. Hij beweert dat we onze hersenen kunnen oefenen om blijvend veerkracht en geluk te ervaren.

Veerkracht zegt iets over je diepste wezenlijke zijn, over je zelfrespect dat opspringt, over je wezenscapaciteiten en aspiraties die zich opnieuw manifesteren, over je innerlijke stuwkracht, over je goesting om te leven, je drang om ervoor te gaan en niet op te geven, ondanks soms zeer penibele omstandigheden. Veerkracht is de beweging die je maakt wanneer je wankelt, om verbonden te blijven met je wezenlijke kracht. Bij veerkracht gaat het er om toch vast te houden aan wie je bent wanneer je gedachten, je piekeren, je gevoelens, je angsten, je pijn je uit evenwicht proberen te brengen.

Veerkracht bestaat uit positieve krachten (zoals je waarden, je talenten, je innerlijke drive, …) waar je in moeilijke situaties op kan steunen om je hoofd boven water te houden. Veerkracht onthult iets van onvermoede mogelijkheden diep in jezelf die je laten dansen in de wind in plaats van verstrikt te raken in de storm. Veerkracht bezit een eigen dynamiek. Je kan je hier meer bewust van worden en je veerkracht aanwakkeren en versterken. Want je veerkracht is nooit echt weg. En hoewel veerkracht inherent is aan het leven, gebeurt het dat bij sommigen door omstandigheden de veer breekt.

Met dank aan PRH – Persoonlijkheid & Relaties

Nick fewings S7cyjr 3prc unsplash

Bekijk hier de webinar van PRH over Veerkracht

Datum bericht ma 28 februari '22