MAIL ART

Een kunstproject tussen gedetineerden en burgers via briefwisseling

Photo 1546810764 bb43293395f3

De lockdown in onze samenleving heeft op iedere burger in ons land een effect gehad. De culturele wereld lag stil. Tentoonstellingen konden niet doorgaan, de cinema’s waren leeg, theatergezelschappen konden niet meer optreden voor een publiek. Ook in de gevangenissen lag alles stil. Gedetineerden werden nog meer dan anders opgesloten in hun cel. Geen bezoek, geen sport, geen vormingen. De tijd ging tergend traag voorbij. Ook het twee wekelijkse teken- en schilderatelier kon niet meer doorgaan.

Deze situatie inspireerde ons ertoe om op een andere wijze te denken. We wilden ook in deze moeilijke tijden gedetineerden inspireren om hun creativiteit te uiten en om aan zelfontplooiing te doen. Bijkomend wilden gedetineerden en burgers, buiten de muren van de gevangenis, verbinden.

En zo ontstond het idee om een kunstproject via briefwisseling te realiseren. Dit project was een samenwerking tussen De Rode Antraciet vzw, Vormingplus Limburg, CAW Limburg, Gevangenis Hasselt met de steun van De Koning Boudewijnstichting.

Datum bericht wo 24 juni '20