Ek verskyn en verdwyn

Een masker is een venster naar een andere wereld

20230301 0938042

Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Wat gaat schuil achter dat beeld en wat wil er tevoorschijn komen?

Een masker verbergt iets en geeft tegelijk de vrijheid om te gaan verkennen buiten de eigen grenzen.

Het stelt een belangrijke vraag: wie ben jij?

Afrikaanse maskers belichamen naast esthetische objecten ook een praktische filosofie. Een kosmisch levensritme geuit via beweging en rituelen.

Ze zijn symbolen voor het spontane, het mysterieuze in ons. Ze geven expressie aan het intuïtieve, aan het loslaten van je identiteit en zijn een verbinding naar spiritualiteit in deze soms gortdroge wereld. Vaak is dat iets pijnlijks, je identiteit verliezen om een breder, bewuster wezen te worden.

Veel mensen dragen helaas noodgedwongen een masker om zich geaccepteerd te voelen in een samenleving die ze ziet als anders of afwijkend. Mijn wens is dat er meer tolerantie groeit voor de verschillen tussen ons. Verschillen die ons juist kunnen verrijken. Er valt veel te leren uit de gebruiken van andere culturen. Al is het maar het reflecteren op het niet vanzelfsprekende van de cultuur waarin je zelf bent opgegroeid.

Deze installatie heet 'EK VERSKYN EN VERDWYN'. Het refereert naar een glimp van iets diepers en is gemaakt van katoenen vodden die worden gebruikt om papierpulp van te maken. Het is tot stand gekomen door en voor Black History Month (de hele maand maart) van Bovenhuids.

Datum bericht do 2 maart '23