De mystiek van Leonard Cohen

Woensdagavond 21 februari luisterden we naar de muziek van Leonard Cohen en bespraken we de teksten van zijn liedjes. Zo gingen we op zoek naar de ‘mystiek’ in zijn muziek.

De mystiek van Leonard Cohen

Wat is mystiek? Mystiek gaat over het leven zoals het is. Niet over dingen die ver van ons af staan. Het is de spiritualiteit die herkenbaar is in het leven van elke dag. Hierin is Leonard Cohen heer en meester. Hij ging op zoek naar het licht in de duisternis. Naar liefde en troost in deze onvolmaakte wereld. Hij bracht dit onder woorden in zijn muziek. Nooit rechtlijnig of expliciet. Als luisteraar geef je zelf betekenis aan zijn woorden.

Cohen putte inspiratie uit verschillende levensbeschouwingen. Hij kwam uit een joods gezin en bewandelde tijdens zijn leven verschillende spirituele paden. Hij was thuis in het boeddhisme, het christendom en de islamitische soefitraditie. Je mag gerust zeggen dat hij religieus ‘meertalig’ was. Dit uitte zich in zijn muziek. Cohen was een zanger die met zijn liederen de donkere bodem van de menselijke ziel aanraakte. Hoewel Cohen zichzelf nooit als ‘mysticus’ zou bestempelen, zou je hem een moderne mysticus kunnen noemen. Een ‘ziener in de duisternis’.

In deze playlist staan de liedjes die we bespraken. Hoe komen deze teksten bij ons binnen? Wat doet het met ons? Eenzelfde paragraaf kan verschillende betekenissen hebben. Dit deelden we met elkaar. Door te delen wat ieder ‘ziet’ vanuit zijn of haar eigen venster schijnt er meer licht op het prachtige werk van Cohen.

Het ‘verlangen naar liefde’ is een thema dat steeds weer ter sprake kwam. Afsluiten deden we met de reprise van het lied ‘Treaty’, tevens het laatste lied op zijn laatste album. De laatste strofe van het laatste liedje op zijn laatste album klinkt als volgt en verwoordt dit verlangen naar liefde.

And I wish there was a treaty we could sign - Ik wou dat er een verdrag was dat wij konden sluiten
I do not care who takes this bloody hill - Het kan me niet schelen wie deze bloedige heuvel beklimt
I'm angry and I'm tired all the time - Ik ben kwaad en de hele tijd moe
I wish there was a treaty, - Ik wou dat er een verdrag was,
I wish there was a treaty - Ik wou dat er een verdrag was
Between your love and mine - Tussen jouw liefde en de mijne.

Datum bericht do 29 februari '24