B-Same Interculturele Raad

De Interculturele Raad is een adviesraad van de stad Beringen. De raad wil dat mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies elkaar leren kennen. Daarnaast wil de Interculturele Raad discriminatie wegwerken en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Ze organiseert activiteiten om mensen uit verschillende culturen samen te brengen. De raad signaleert problemen en zoekt naar oplossingen voor mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies. Ze geven advies aan het beleid over de thema’s diversiteit, integratie, gelijke kansen en discriminatie. Tot slot brengt de Interculturele Raad verschillende verenigingen die werken met een divers publiek samen om te overleggen.