Zwerfruimte

In deze lezing geeft architect Tim Vekemans een stand van zaken over zijn onderzoek naar 'zwerfruimte'.

Zwerfruimte

Zwerfruimte is bebouwde ruimte die niet of te weinig gebruikt wordt. Ruimte die zwerft tussen onbestemd en bestemd, zichtbaar en onzichtbaar.

Hij houdt een pleidooi voor ‘niet bouwen’ en het benutten van zwerfruimte.

Praktische info

 • Taalniveau: 4 taaliconen. Deze cursus is toegankelijk voor wie goed Nederlands spreekt en begrijpt.
 • Thema: Duurzaam samenleven
 • Werkvorm: lezing
 • Begeleider: Tim Vekemans
 • Aantal sessies: 1 sessie van 2u
 • Aantal deelnemers: minimum 12, maximum 60
 • Prijs:
  • Samenwerkingsformule: € 11/7/2,2
  • Uitkoop: € 110 + kilometervergoeding
 • Materiaal: Beamer

Samenvatting

Download hier de fiche met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Vragen? Interesse?

Contacteer onze medewerker

Mieke Vanoppen

vormingswerker Meer info