Judi Mesman

Prof. Dr. Judi Mesman is een hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Zij onderzoekt de rol van gender-, cultuur- en sociaaleconomische factoren in de opvoeding en het onderwijs. Ze heeft onlangs een boek uitgebracht genaamd ‘’Opgroeien in Kleur’’ waarin ze aandacht besteedt aan hoe je kinderen kunt opvoeden, zodat ze zich bewust worden van de verschillen zonder dat vooroordelen versterkt worden. Ze bespreekt ook hedendaagse thema’s als culturele toe-eigening en cancel culture.

Activiteiten