Bart Coenegrachts

Bart Coenegrachts is de naaste medewerker van de bisschop. In het bisdom is hij bezig met vorming en parochiaal werk.